Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano i važi od 29.11.2021.

Dobro došli u našu Politiku privatnosti!

Mi smo Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, sa sedištem na adresi Trg slobode 3, Novi Sad, Republika Srbija, CIN 28829922, TIN 109849130 (u daljem tekstu: mi ili Fondacija), i mi, kao kontrolor podataka, prikupljamo i obrađujemo lične podatke u vezi sa interakcijama na našem veb-sajtu i korišćenjem naše usluge.

Razumemo i veoma smo svesni da je privatnost od velike važnosti za posetioce našeg veb-sajta, pa pristupamo obradi ličnih podataka kao veoma ozbiljnoj stvari. Kreiranjem ove Politike privatnosti želimo da obradu vaših ličnih podataka učinimo jasnom, transparentnom i razumljivom za vas.

U ovoj Politici privatnosti objasnićemo:

 • kako prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke,
 • kako možete ostvariti prava koja imate kao subjekt podataka.

Ova Politika privatnosti se odnosi na sve pojedince koji pristupaju našem veb-sajtu na https://visitdistrikt.rs/, šalju nam upite putem veb-sajta ili se prijave na naš njuzleter.

Ova Politika privatnosti, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom o kolačićima, predstavlja Ugovor koji se odnosi na vas. Stoga vas molimo da ga pažljivo pročitate kako biste dobili sve potrebne informacije u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka.

Svaki izraz napisan velikim slovima, ali nedefinisan u ovoj Politici privatnosti, imaće značenje koje mu je dato u našim Uslovima korišćenja.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem gdpr@visitdistrikt.rs.

 1. Definisani pojmovi
 2. Koje lične podatke prikupljamo?
 3. Zašto prikupljamo lične podatke?
 4. Lica mlađa od 15 godina
 5. Kako prikupljamo lične podatke?
 6. Koliko dugo čuvamo lične podatke?
 7. Sa kim delimo vaše lične podatke?
 8. Vaša prava
 9. Kako održavamo bezbednost ličnih podataka?
 10. Izmene u Politici privatnosti
 11. Kontaktirajte nas
 

1. Definisani pojmovi

Pojam Značenja

Saglasnost

Privacy policy icon

Vaš izričiti pristanak na obradu vaših ličnih podataka. Osobe koje imaju 15 ili više godina mogu same dati pristanak na obradu svojih ličnih podataka.

Kolačići

Privacy policy icon 

Mali delovi podataka koji se čuvaju na vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), koji se koriste za praćenje vašeg korišćenja veb-sajta i za sastavljanje statističkih zapisa o aktivnostima veb-sajta. Za detaljnije objašnjenje upotrebe kolačića i načina na koji možete da upravljate njima, posetite našu Politiku kolačića

Procesor podataka

Privacy policy icon

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u naše ime. Možemo koristiti usluge različitih provajdera kako bismo efikasnije obrađivali vaše lične podatke.

Subjekt podataka ili vi

Privacy policy icon

Svako fizičko lice koje deli svoje lične podatke sa nama.

Lični podaci

Privacy policy icon

Bilo koja informacija koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili ono koje je moguće identifikovati – Subjekt podataka.

Identifikovano fizičko lice je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, koristeći identifikatore kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator, ili pomoću jednog/više faktora koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Shodno tome, podaci o pravnom licu ne mogu se smatrati ličnim podacima, ali registracija u ime pravnog lica može uključivati deljenje ličnih podataka. Na primer, informacije koje se odnose na preduzeća sa jednim licem mogu predstavljati lične podatke kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.

Ova pravila se takođe primenjuju na sve lične podatke u vezi sa fizičkim licem u toku profesionalne delatnosti, kao što je zaposlenje u kompaniji ili organizaciji, broj poslovnog telefona zaposlenog ili adresa poslovne e-pošte kao što je „ime.prezime@kompanija.com”.

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu dovesti do identifikacije pojedinca (anonimizovane informacije).

Obrada

Privacy policy icon

Svaka aktivnost ili skup aktivnosti koje se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Usluge

Privacy policy icon

Učiniti dostupnim bilo koji sadržaj na veb-sajtu. Usluga ne uključuje bilo koje druge (ako ih ima) usluge koje pružamo bez korišćenja veb-sajta.

Veb sajt

Privacy policy icon 

Naš sajt, dostupan na adresi: https://visitdistrikt.rs/https://visitdistrikt.rs/.

 

2. Koje lične podatke mi prikupljamo?

Vaše lične podatke možemo prikupljati i dobijati na nekoliko načina:

 • dobrovoljno – lične podatke koje svesno delite sa nama, korišćenjem našeg veb-sajta ili kontaktiranjem putem naše opšte kontakt firme
 • automatski – podaci koje prikupljamo kada pristupate našem veb-sajtu na način opisan u tekstu ispod
 • korišćenjem kolačića –objašnjeno u našoj Politici kolačića


Na osnovu toga kako su prikupljeni, lični podaci mogu se podeliti u sledeće dve grupe:

a) Data provided by you

Ime, prezime i e-adresa

Da biste se pridružili našoj listi e-pošte i povremeno primali sadržaj našeg njuzletera, zamolićemo vas da sa nama podelite svoje ime, prezime i adresu e-pošte.

Dodatne informacije

U slučaju da želite da kontaktirate putem adrese e-pošte koja je dostupna na našem veb-sajtu (uključujući našu opštu adresu e-pošte za kontakt: gdpr@visitdistrikt.rs), od vas će biti zatraženo da unesete svoje ime, adresu e-pošte i poruku.

Ova pravila o obradi podataka odnose se samo na podatke o fizičkim licima. Drugim rečima, ne odnose se na podatke o pravnim licima (kao što su preduzeća).

Međutim, postoje neki izuzeci. Ako se informacije odnose na preduzeća sa jednim licem i podaci omogućavaju identifikaciju fizičkog lica, oni mogu predstavljati lične podatke. Isto važi i za sve lične podatke koji se odnose na fizička lica u toku profesionalne delatnosti (na primer, zaposlenje u preduzeću/organizaciji, broj poslovnog telefona zaposlenog ili poslovna adresa e-pošte kao što je „ime.prezime@kompanija.com“).

Imajte na umu da svi lični podaci koje nam dajete moraju biti istiniti, potpuni i tačni. Kao subjekt podataka, imate obavezu da nas obavestite o svim promenama takvih ličnih podataka.

b) Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci

Neke informacije prikupljamo automatski kada pristupite našem veb-sajtu, kao što su vaša IP adresa, tip uređaja i jedinstveni identifikacioni broj, pretraživač, široka geografska lokacija (npr. zemlja ili grad) i druge slične tehničke informacije. Ovde uključujemo informacije koje prikupljamo o vama korišćenjem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje, kao što je objašnjeno u našoj Politici kolačića. 

Mi merimo saobraćaj i trendove korišćenja za naš veb-sajt korišćenjem analitičkih alata, koji prikupljaju informacije koje vaš uređaj šalje na naš veb-sajt. Na primer, analiziramo veb-sajtove koje posećujete, dodatke koje koristite, kao i druge informacije koje nam pomažu da poboljšamo naš veb-sajt. Takve analitičke informacije se prikupljaju i koriste zajedno sa identičnim informacijama od drugih korisnika, tako da se ne mogu razumno koristiti za identifikaciju bilo kog određenog pojedinca.

Podaci o vašem korišćenju

Prikupljamo i snimamo podatke i sesije kada pristupate našem veb-sajtu i koristite ga. Takve informacije mogu uključivati lične podatke.

Podaci o mobilnom uređaju

Da bismo pružili najbolje performanse našeg veb-sajta i analizirali njegov učinak, prikupljamo određene podatke sa vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci uključuju tip vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja veb-sajta. Pored toga, tehnologije praćenja koje koristimo na veb-sajtu pomažu nam da prikupimo zbirne, nelične statističke podatke.


3. Zašto prikupljamo lične podatke?

Podaci koje prikupljamo

Privacy policy icon

Svrha prikupljanja

Privacy policy icon

Pravni osnov

Privacy policy icon

Ime, adresa e-pošte, kao i bilo koji dodatni podaci koje odlučite da podelite sa nama

 Odgovarajući na vaše upite

Prikupljamo vaše lične podatke kako bismo:

 • Vam odgovorili na vaše upite poslate preko naše uopštene adrese e-pošte gdpr@visitdistrikt.rs, ili preko društvenih mreža.
 • Vam odgovorili u vezi sa drugim zahtevima koje nam uputite, ili kada izrazite interesovanje za dobijanje informacija o nama.
Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, sklapanje takvog Ugovora sa Vama, kao i za odgovaranje na Vaša pitanja ili zahteve u vezi sa korišćenjem našeg veb-sajta.
Ime i adresa e-pošte

Njuzleter

Ako odlučite da se pretplatite na naš njuzleter, sačuvaćemo adresu vaše e-pošte. Na ovaj način možemo da delimo važna ažuriranja sa vama.

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti. Takvu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, što neće uticati na zakonitost obrade na osnovu vaše saglasnosti pre takvog povlačenja.

U slučaju da želite da se otkažete sa našeg Njuzletera, možete to da uradite prateći instrukcije na dnu svakog imejla koji od nas dobijete.

Tehnički podaci i podaci o mobilnom uređaju.

Upravljanje, analiziranje i poboljšanje našeg veb-sajta i usluga

Automatski prikupljene informacije se koriste za:

 • upravljanje našim veb-sajtom,
 • poboljšanje upotrebljivosti i performansa veb-sajta, održavajući ga ažuriranim i relevantnim,
 • analizira upotrebu veb-sajta i meri interesovanja posetilaca našeg veb-sajta, uveravanje da je sadržaj na veb-sajtu predstavljen najefikasnije za vas i vaš uređaj.

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti. Osim ako je neophodno da se pruži usluga ili njen deo, pružanje vaših ličnih podataka nije zakonski ili ugovorni uslov i možete odbiti da otkrijete bilo kakve lične podatke.

Takvu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, što neće uticati na zakonitost obrade na osnovu vaše saglasnosti pre takvog povlačenja.

Nikakvi lični podaci se ne obrađuju van određene svrhe. Ne prodajemo bilo kakvu vrstu ličnih podataka, ne otkrivamo lične podatke drugim trgovcima, niti dajemo vaše lične podatke bilo kojoj trećoj strani osim ako smo na to striktno primorani zakonom.


4. Lica mlađa od 15 godina

Sajt nije namenjen deci i ne prikupljamo svesno podatke koji se odnose na decu. Ako ste mlađi od 15 godina, molimo vas da nam ne dajete nikakve lične podatke o sebi.

U slučaju da otkrijemo da smo prikupili lične podatke od osobe mlađe od 15 godina, takve informacije će biti odmah izbrisane.

Ako verujete da smo prikupili lične podatke od osobe mlađe od 15 godina, kontaktirajte nas putem gdpr@visitdistrikt.rs.


5. Kako koristimo prikupljene lične podatke?

Nećemo koristiti bilo koji od prikupljenih ličnih podataka koji se odnose na vas bez vašeg pristanka ili bez odgovarajuće pravne osnove u skladu sa odeljkom „Zašto prikupljamo lične podatke“ Politike privatnosti.

Vaše lične podatke ćemo koristiti isključivo u svrhe za koje se prikupljaju, i to samo u slučajevima kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov.

U cilju postizanja najvišeg nivoa bezbednosti ličnih podataka, naše osoblje je zakonski vezano profesionalnom tajnom. Pored toga, koristimo različite pravne, tehničke i organizacione mere da sprečimo otkrivanje bilo koje relevantne informacije izvan zakonske svrhe za koju se prikupljaju.


6. Koliko dugo čuvamo lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha za koju se prikupljaju, odnosno onoliko koliko imamo vašu saglasnost.

Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir domaće zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših kupaca i posetilaca veb-sajta. Kada nam vaši lični podaci više ne budu potrebni, ili nakon vašeg zahteva za brisanje takvih informacija u skladu sa zakonom, mi ćemo bezbedno izbrisati ili uništiti podatke u skladu sa važećim zakonom i našom internom politikom.

To znači da ako odlučite da se odjavite sa našeg njuzletera, vaši lični podaci biće izbrisani bez daljeg odlaganja.


7. Sa kim delimo vaše lične podatke?

Za obavljanje određenih aktivnosti obrade, ponekad se od nas traži da angažujemo neke spoljne prerađivače. Koristimo revizije informacija da identifikujemo, kategorizujemo i evidentiramo sve lične podatke koji se obrađuju van Fondacije. Na taj način se svi lični podaci, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovama snimaju, pregledaju i lako im se pristupa.

Eksterna obrada uključuje, ali nije ograničena na:

 • IT sistemi i usluge,
 • Pravne usluge,
 • Ljudske resurse,
 • Usluge direktnog marketinga.

Obrađivači i podprocesori sa kojima delimo vaše lične podatke su:

PROCESOR

Privacy policy icon

ULOGA

Privacy policy icon

SEDIŠTE

Privacy policy icon

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) Usluge e-pošte zasnovane na Cloud-u SAD
Google, Inc. Analitika, praćenje i oglašavanje SAD

Prema zakonu, od nas se može tražiti da delimo određene informacije, uključujući vaše lične podatke, sa, na primer, državnim organima ili vladinim telima na njihov zahtev. U tom slučaju, vaša dalja saglasnost neće biti potrebna za deljenje vaših ličnih podataka u skladu sa takvim zahtevom.

Međunarodni prenos ličnih podataka

U određenim situacijama možemo preneti vaše lične podatke u zemlje koje nisu one u kojima živite. U pogledu takvih ličnih podataka, održavamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti.

U slučaju međunarodnog prenosa, obezbeđujemo da se prenos odvija u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, te stoga prenosimo vaše lične podatke samo:

 1. zemljama unutar EEA;
 2. zemljama koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
 3. zemljama koje ne spadaju u one iz tačaka 1. i 2. već samo primenom odgovarajućih zaštitnih mera.


Ako su vam potrebne dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, kontaktirajte nas putem gdpr@visitdistrikt.rs.

Koristimo servere koji se nalaze u Nemačkoj. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018), smatra se da se u ovom slučaju primenjuju adekvatni standardi zaštite podataka i da prenos podataka u Nemačku ne podlaže prethodnom odobrenju.


8. Vaša prava

Kao subjekt podataka čije lične podatke posedujemo, imate sledeća prava:

Privacy policy icon pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka,
Privacy policy icon pravo na pristup ličnim podacima koje imamo o vama,
Privacy policy icon pravo da se vaši lični podaci isprave ako je bilo koji od njih nepotpun ili netačan,
Privacy policy icon pravo da budete zaboravljeni, tj. pravo da tražite od nas da izbrišemo ili odložimo bilo koji od vaših ličnih podataka koje imamo,
Privacy policy icon pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka,
Privacy policy icon pravo na prenosivost podataka, u slučaju da ste nam dostavili svoje lične podatke, a ti podaci se obrađuju na automatizovana sredstva, imate pravo da od nas zatražite kopiju takvih ličnih podataka, kao i da se ti podaci prenesu na kontrolor podataka treće strane,
Privacy policy icon

pravo na prigovor na korišćenje vaših ličnih podataka u slučaju da je obrada zasnovana na našem legitimnom interesu, kao i ako se obrada vrši u svrhu direktnog marketinga, što uključuje i profilisanje.

Da biste primenili bilo koje od ovih prava, kontaktirajte nas putem gdpr@visitdistrikt.rs.


9. Kako održavamo bezbednost ličnih podataka?

Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere dizajnirane da obezbede nivo bezbednosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka.

Imajte na umu da nijedan metod prenosa preko interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Stoga ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost ili poverljivost.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa bezbednošću na našem veb-sajtu, možete nas kontaktirati putem gdpr@visitdistrikt.rs.


10. Promene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme promenimo našu Politiku privatnosti po sopstvenom nahođenju. Sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja na našem veb-sajtu, pa vas stoga upozoravamo da periodično pregledate našu Politiku privatnosti.

Ako ste nam dali svoju adresu e-pošte, možemo vam poslati obaveštenje o ovim promenama.

U slučaju da se ne slažete sa izmenama naše Politike privatnosti, odmah prestanite da koristite naš veb-sajt.


11. Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da iskoristite prava koja imate kao subjekt podataka, ili imate pitanje u vezi sa Politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem gdpr@visitdistrikt.rs.