Proizvodnja

Objekat Proizvodnje predstavlja zajednički radni prostor za umetnike (kreativni hab), koji im pruža priliku za korišćenje različitih alata i stvaranje novih dela.