Skladište

Godine 1927. izgrađen je ovaj objekat pod nazivom Magazin, u okviru fabrike Braća Kramer. Nalazio se u blizini pruge kako bi skladištenje bilo olakšano. Danas je Skladište usmereno na dečje programe, sa akcentom na razvoj publike mlađeg uzrasta, u kojem će najmlađi sugrađani imati priliku da i sami stvaraju. Aktuelni korisnik prostora je Dečji kulturni centar Novi Sad.