Cinkara i Gvožđara

Cinkara i Gvožđara bile su deo istog kompleksa koji je izgrađen 1926. godine kao najstariji deo industrijske zone. Cinkara je bila namenjena toplom cinkovanju, odnosno ovde su se potapale čelične strukture u rastvor cinka pri temperaturi  430 – 460 stepeni. Na teritoriji Velikog Limana pocinkovanu žicu, platna i pletiva od pocinkovane žice proizvodile su fabrike Braća Kramer, Fabeks i Petar Drapšin. Danas ovaj objekat sa Gvožđarom čini najveću celinu Distrikta od čak 11 nezavisnih prostora za kreativne i kulturne industrije. U objektu gvožđare izrađivali su se predmeti od gvožđa poput peći, pegli, kuhinjskih vaga, tegova za vage, presa sa gvožđe, muljača za grožđe, paralelnih mengela i drugih.  Godine 1922. osnovana je Vojvođanska livnica, potom 1937. Novosadska livnica, tako da Gvožđara baštini dugu tradiciju. Zajedno sa Cinkarom, ovo je najveća infrastrukturna celina u Distriktu, u kojoj je planirano uređenje teatarskog prostora, osmišljenog kao manja verzija Gloub teatra, dok ostatak prostora pogoduje poslovnim prostorima, startap projektima i kreativnim habovima.