OKS Opens

Na ovom mestu nalazila se stolarska radionica pod nazivom Umetnost, a danas je ovaj objekat jedna od kulturnih stanica, deo mreže prostora za kulturu koji se nalaze širom grada. Aktuelni korisnik je Omladinska prestonica Evrope, a predviđeni programi u OKS Opens tiču se omladinskog aktivizma.