Centar

Istražite istoriju Novog Sada i značajne događaje koji su uticali na njegov razvoj, od prvih naseljenika, do Evropske prestonice kulture.

Centar

Statua Svetozara Miletića, koja danas krasi samo srce Novog Sada – Trg slobode, s razlogom je danas jedan od simbola grada, s obzirom na to da je upravo ovaj političar bio simbol preporoda i uzdizanja u ovom periodu.
Iako po mnogo čemu tipičan srednjeevropski grad srednje veličine, Novi Sad su i tada karakterisale brojne posebnosti koje je sa sobom nosio iz ranijih perioda svog razvoja, pre svega multukulturalnost koja se ogledala u arhitekturi, umetnosti i narodnim običajima.

Ubrzani razvoj centar Novog Sada doživljava u drugoj polovini 19. veka, nakon bombardovanja, kojim su ugarske vlasti pokušale da uguše borbu za nezavisnost.