Kulturne stanice

Istražite istoriju Novog Sada i značajne događaje koji su uticali na njegov razvoj, od prvih naseljenika, do Evropske prestonice kulture.

Kulturne stanice

Kroz projekat kulturnih stanica, dakle, Novi Sad se pridružio procesu decentralizacije kulture iz zvaničnih institucija u polje samoorganizovanog delovanja građana, što je jedna od tendencija razvoja kulture u 21. veku. Kroz kulturne stanice Eđšeg, Svilara, Liman, Barka, Bukovac, Mlin, Rumenka, i pokretnu kulturnu stanice Karavan građani su dobili priliku da aktivno učestvuju u kreiranju događaja i u njihovoj realizaciji, ali i da, kao svojevrsni mostovi kulture, ožive novosadske kvartove.

Kroz kulturne stanice ovakvi sadržaji uključeni su u svakodnevni život svih gradskih četvrti, i polazno su mesto svih posetilaca koji žele da se upoznaju sa lokalnim načinom života, navikama, običajima i aspiracijama.

Svilara kao fabrika kulturnih sadržaja, jeste simbol industrijskog nasleđa Novog Sada. Mesto za kulturne priče je Eđšeg, nekadašnji prostor prvog sportskog udruženja na ovim prostorima, a sada je tačka susreta, prostor za plesne i književne večeri, radionice i edukacije. Karavan je kultur ana točkovima. Pokretna kulturna stanica oživljava novosadske kvartove. Donosi raznovrsne umetničke i kulturne sadržaje u udaljene delove grada i prigradska naselja. Kulturna oaza nadomak grada je stanica Bukovac. Spoj kulturnog nasleđa nekadašnjeg Doma kulture i savremenih tokova u kulturi, ekologiji,i sportu, čine identitet nove kulturne stanice. Mlin je mesto gde kultura raste. Ova kulturna stanica nalazi se u nekadašnjem radničkom kraju, a danas je centar kulturnih sadržaja namenjenih deci. Tradicija i moderno stvaralaštvo ogledaju se u kulturnoj stanici Rumenka.

U autentičnom vojvođanskom naselju pored Novog Sada, nalazi se KS Rumenka, koja nastavlja i unapređuje dosadašnji rad istoimenog kulturnog centra. Liman je centar onladinskog stvaralaštva i novo mesto za kulturu nastalo na tekovinama industrijskog razvoja Novog Sada, na području starih fabrika i stare industrijske zone grada, nekadašnjem Velikom Limanu. Kultura na obodu grada je KS Barka. Smeštena na ivici grada, u kraju Slane bare, Vidovdanskog naselja i Klise, ova kulturna stanica je mesto za kulturu i novi centar dešavanja u gradu.

Jedan od pokazatelja da je Novi Sad grad koji kulturu živi, jeste i mreža kulturnih stanica. Ovaj jedinstveni model u Evropi čine kako novi, tako i obnovljeni prostori za kulturu u svim delovima grada, a svi sugrađani postaju uključeni u ostvarivanje vizije: Početak Novog. Sada!