Biro

Godine 1923. na ovom mestu je sagrađen Biro za arhitekturu, industrijsku gradnju i merenje zemljišta, uspešno preduzeće čiji su osnivači bili ovlašćeni neimar Mihajlo Plavec i ovlašćeni civilni inženjer Aleksandar Šumaher. Plavec i Šumaher obeležili su ekspanziju graditeljske delatnosti u Novom Sadu u periodu između dva svetska rata, tokom kojeg je izvršena parcelizacija grada, kao i formiranje novih gradskih naselja, među kojima i Veliki Liman kojem pripada današnji Distrikt. Današnji Biro namenjen je poslovnim prostorima u domenu kulturnih i kreativnih industrija.