Fabrika

Sagrađena 50-ih godina prošlog veka u okviru fabrike žice, Fabrika ima dugu tradiciju koju čuvaju kultni SKCNS Fabrika, kao i Francuski institut u Novom Sadu koji je smešten u jednom od prostora. Kako se objekat sastoji od čak šest uličnih i osam dvorišnih prostora, veliki kapacitet Fabrike namenjen je prvoj izložbi o stogodišnjici Distrikta. Sa šest uličnih i osam dvorišnih prostora, ovo impresivno zdanje nudi prostranstvo za potrebe umetnosti, a sada je i dom multimedijalne stalne postavke o stogodišnjici Distrikta.

U okviru objekta Fabrika, nalazi se Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, osnovana u decembru 2021. godine, koja je počela sa radom baš u godini titule Evropske prestonice kulture.

Kancelarija sa jedne strane izlazi na Bulevar despota Stefana, a sa druge strane ima pogled na Kej. Prednost lokacije u kojoj se nalazi je pristupačnost ulice, blizina parkinga, Štranda i Limanskog parka. Nastala u cilju uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog i partnerski odnos sa institucijama Grada Novog Sada, koja se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

Aktivnosti kojima se bavi Kancelarija su iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa u lokalnoj zajednici, učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, propisa i drugih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva.